Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  05.08.2020: Forsiden

Vestlandet i verdenstoppen på miljøteknologi

Far Sun. Foto: Farstad Shipping

Når Farstad Shippings to nyeste forsyningsskip blir døpt på Festningskaien i Bergen i dag er det et utstillingsvindu av miljøteknologi fra Vestlandet. Skipene har blant annet en reduksjon av NOX-utslipp på over 90 prosent.

Av: Redaksjonen Publisert: 01.11.14 kl. 16:24
<- Tilbake til: Forsiden

 Farstad Shipping ønsker å være en frontfigur i bruk av nytuviklet miljøteknologi, og vi beviser nok en gang at vi tar klimautfordringen på alvor. Teknologien installert i Far Sun og Far Sygna er i verdenstoppen, og er utviklet av våre ansatte og samarbeidspartnere i den maritime klyngen på Vestlandet. Jeg er mektig imponert over hva de har fått til, sier adm. direktør Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping.

Kraftig utslippsreduksjon

De nye skipene er hver utstyrt med tre hovedmotorer og siste generasjons dieselelektrisk fremdriftssystem, som gir lavt forbruk og svært lave utslipp. Katalysatorer er installert på samtlige dieselmotorer, også på havneaggregatet.

- Strømgeneratorer med tilhørende katalysatorer installert om bord i Far Sun og Far Sygna vil alene redusere NOX-utslippene med over 90 prosent, ut over dette kommer reduserte CO2 utslipp som en konsekvens av svært lavt drivstofforbruk i enhver driftskondisjon, sier Børge Nakken, konserndirektør for teknologi og utvikling ved Farstad Shipping.

Tenker langsiktig

Adm. direktør Karl-Johan Bakken fremhever at det er viktig å tenke langsiktig, for å være bærekraftig også i fremtiden. Han er overbevist om at miljøteknologi er veien å gå.

 - Våre investeringer i miljøteknologi gjør oss også mer attraktive ovenfor våre kunder i form av lavere kostnader forbundet med både drivstoff og avgifter. For oss er dette en investering for fremtiden, og gir en «vinn-vinn» for både kundene våre og oss, sier Bakken. 

Sikkerheten først

De nye forsyningsskipene har også «clean-design» klasse fra DNV GL som betyr at alle tanker mot utvendig skrog kun innholder sjø- eller ferskvann, mens oljetankene er plassert innvendig i skroget. Dette reduserer sannsynligheten for oljeutslipp ved en potensiell skrogskade. Skipene har også utstyr for rensing av ballastvann for å hindre uønsket spredning av marine mikroorganismer.

- Vår førsteprioritet er alltid mannskapets sikkerhet, noe som blir ivaretatt i form av god opplæring og bevisstgjøring. Deretter kommer miljøhensynet inn i bildet, der vi gjør forebyggende tiltak for å minimere skade på omkringliggende miljø om det skulle skje uforutsette hendelser, sier Karl-Johan Bakken.

Andre nyvinninger er SHOS (Safe Hose Operation System) som er utviklet av Farstad Shipping i nært samarbeid med Rolls-Royce Marine. Dette er et mekanisk system som fester lasteslangene til skroget ved lossing og lasting offshore, noe som tidligere har vært en manuell arbeidsoperasjon. Utstyret har fungert meget tilfredsstillende i den perioden skipene har vært i drift, med svært gode tilbakemeldinger fra kunder, offshoreinstallasjoner og eget mannskap.

Døpes i Bergen

Far Sun og Far Sygna er begge tiltenkt en sentral rolle i Nordsjøen, der de nå har tatt fatt på en 6-årskontrakt for Statoil. Begge skipene er spesialbestilt av oljeselskapet, og har blant annet større kapasiteter enn hva som er vanlig for tilsvarende forsyningsskip.

Far Sun er bygget ved Vard Langsten i Norge basert på skrog fra Vard Braila i Romania og ble overlevert til Farstad Shipping i juli 2014. Far Sygna er bygget ved Vard Vung Tau i Vietnam og ble overlevert til Farstad Shipping i august 2014.

Begge skipene døpes i dag kl. 15.00 i en felles seremoni. Kaptein på Far Sun er Raymond Myklebust fra Gimse, mens Espen Uran fra Averøya er kaptein på Far Sygna. Far Sun og Far Sygnas utnevnte gudmødre er henholdsvis Bente Elisabeth Rolland og Monica Kallestadbakken, begge fra Statoil. comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics