Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  05.08.2020: Forsiden

”Vengsøy” gjennomførte samhandlings øvelse

Her ligger "Vengsøy med redningsflåte.

"Vengsøy gjennomførte samhandlings øvelse med forsvaret og Redningsselskapet den 08.oktober.

Av: Redaksjonen Publisert: 10.10.14 kl. 06:54
<- Tilbake til: Forsiden

KV "Heimdal"

RS "Gideon"

Torghatten Nord (THN) inviterte våren 2014 Redningsselskapets UNG'lag i Tromsø, RS KULING, til å koordinere en større øvelse i området Vengsøya, der THN stiller med bilfergen ”Vengsøy” som øvelsesobjekt. Øvelsens mål var å trene kommunikasjon mellom redningsressursene på sjøen, på land og i luften. Videre ønsket man å trene på fysisk evakuering av passasjerer via evakueringssystemet om bord på Vengsøy. THN hadde også et ønske om å trene egen beredskapsorganisasjon i rederiet.

Onsdag 08.oktober ble det gjennomført en stor samhandlingsøvelse ved Vengsøy der 70-80 personer fra Forsvaret, Politiet, Redningsselskapet, Røde Kors, elever fra Tromsø Maritime Skole og Torghatten Nord deltok. Øvelsen er en av de største samhandlingsøvelsene som er gjennomført i Nord Norge på sjøen.

Sjef KV Heimdal ivaretok oppgaven som ”On-Scene Coordinator” (Innsatsleder sjø) og i tett samarbeid med Politiet var det hans oppgave å bistå kapteinen på Vengsøy med å redde personell, berge materiell og verne om miljøet. Alt dette i tett samarbeid med Sjøredningskorpsets fartøyer.

Klokken 09 Onsdagsmorgen, slår kapteinen på BF Vengsøy alarm til Hovedredningssentralen i N-Norge samtidig som Kapteinen simulerer at fartøyet med et 40-talls passasjerer(markører fra Tromsø Maritime Skole og Redningsselskapets UNG-lag i Tromsø) står på grunn og tar inn vann. Nærmeste redningsressurs var over en time unna, og kapteinen og hans mannskap må begynne å ta seg av skadde og livredde passasjerer.  Han forbereder også evakuering av de som ikke er skadd, og beordrer fartøyets flåtesystem utløst.

Over 30 personer med redningsvester blir effektivt evakuert i flåte samtidig som Kystvakten og RS Gideon og RS Ryfylke ankommer havaristen ved Vengsøya. Kystvakten og Redningsskøytene bistår fergen med førstehjelp på et 10-talls skadde passasjerene som befant seg på dekk<s>, </s>og i innredningen, samtidig som de uskadde blir ført på land for å bli tatt i mot av Røde Kors Hjelpekorps og Politiet.

Samtidig som redningsarbeidet går for fullt ute ved Vengsøya, jobber Beredskapsteamet til Torghatten Nord effektivt med å varsle, håndtere henvendelser, samt forberede berging av det grunnstøtte fartøyet. Beredskapsteamet står i kontinuerlig kontakt med fartøyets Kaptein<s>, </s>og Norske myndigheter som Sjøfartsdirektoratet, Politiet, Hovedredningssentralen osv.

 

Forsvarets ressurser står til rådighet for Hovedredningssentralen med noe varierende responstid. På Andenes holder Forsvarets Orion fly til. ”Havets engler” med Overvåkning og Redning som hovedoppgave. Også denne gangen skulle Orion vise sine evner verdig. Lavt over fjelltoppene, som en velsmurt jeger kommer det 4-motors propell flyet smygende inn over sundet, og dropper redningsflåter fra lav høyde. Flåtene tas under slep av Redningsskøyta og Kystvakten, og brukes som ekstra flåtekapasitet opp mot havaristen.

Samhandlingsøvelsen på Yttersida av Tromsø, har gitt god læring til de deltagende enhetene både hva angår kommunikasjon, kapasiteter, materiell, prosedyrer og ikke minst førstehjelp. Øvingsmålene ble oppnådd på alle plan, og på flere områder har man flyttet grenser. Oppsummeringen etter øvelsen ga de deltagende enhetene konstruktive og hovedsakelig gode tilbakemeldinger, og samtlige satt med et inntrykk av at man hadde godt utbytte av øvelsen. Øvelsen vil generere en rapport som detaljert gjennomgår alle fasene og alle momentene ved øvelsen, som igjen kan gi nyttig informasjon til våre redningsetater i etterkant.

FAKTA OM RS UNG:

Redningsselskapet Ung Tromsø, også kjent som "Kuling" holder til i Redningsselskapets lokaler på Bangsundbrygga i Tromsø. All båtinteressert ungdom mellom 14 og 26 år er velkommen til å være med!                                                                                                                                                              Ung-laget driver med arbeid for å forhindre ulykker på sjøen, lærer knuter, har motorlære, div kurs og øvelser med redningsdrakter i havna eller sammen med sjøredningskorpset. Vi prøver å ha mest mulig praksis og lite teori. UNG-laget drives av eget styre, der ungdommen bekler alle roller og hvor alle avgjørelser vedr. aktivitet tas i samråd med Distriktskontorets ansatte.

www.redningsselskapet.no/ung-lagcomments powered by Disqus
 
Real Time Analytics