Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  11.07.2020: Forsiden

– Toppen er nådd på norsk sokkel

Illustrasjonsbilde

Investeringene i norsk petroleumsnæring vil falle med 24 milliarder kroner neste år, spår bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Av: NTB Publisert: 11.11.14 kl. 13:38
<- Tilbake til: Forsiden

I organisasjonens nye konjunkturrapport anslås det at investeringene vil falle fra 221 milliarder kroner i år til 197 milliarder neste år – målt i dagens kroneverdi.

Både etterspørselen etter petroleum og kostnadsnivået på norsk sokkel bidrar til de fallende investeringene. Allerede for to år siden spådde Norsk olje og gass at toppen ville bli nådd i 2014.

– Den nedgangen i investeringsnivå som nå er i ferd med å skje er derfor i betydelig grad en varslet korreksjon, sier fagsjef Bjørn Harald Martinsen i Norsk olje og gass.

– Produksjonen kan stige

Organisasjonen understreker at investeringsnivået fortsatt vil være høyt historisk sett, selv om det blir lavere enn i dag. Mellom 2015 og 2019 anslås det at investeringene vil ligge mellom 190 og drøye 200 milliarder kroner.

Den samlede produksjonen kan snart kan ta seg opp, etter å ha falt i om lag ti år, ifølge Norsk olje og gass. Men nye funn er nødvendig for å unngå at produksjonen igjen skal falle.

Ifølge oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB er kuttene i offshore oljevirksomhet en trend man også ser internasjonalt. En av årsakene er at investorene krever at oljeselskapene må fokusere sterkere på lønnsomhet.

– At oljeprisen har falt ned til 80 dollar fatet, gjør situasjonen verre og mer presserende, sier Kjus til NTB.

Ringvirkninger

DNB forventer at arbeidsledigheten i Norge vil gå noe opp de neste årene, delvis som følge av lavere aktivitet i olje- og gassnæringen. Flere eksperter har tidligere advart om store økonomiske ringvirkninger hvis oljeprisen holder seg lav og investeringene på sokkelen fortsetter å falle.

Norsk olje og gass mener deres prognoser for utviklingen de neste årene vil holde seg også hvis oljeprisen blir liggende rundt 85 dollar fatet. Tirsdag ble nordsjøolje omsatt for 82 dollar fatet, etter et langvarig fall fra 115 dollar i sommer.

Bransjeorganisasjonen tror mye av framtiden for norsk petroleumsvirksomhet ligger i Barentshavet. Satsingen her vil imidlertid by på utfordringer, blant annet på grunn av et vanskelig klima som gjør oljeutvinningen dyrere. comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics