Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  26.09.2020: Forsiden

Tøff jomfrutur for “Fox Fighter”

Stiv kuling i baugen var ingen hindring for Samba AS sin nye Damen Multi Cat 2712 da medreder og skipsfører Bjørn Brimsholm førte sin nye arbeidsbåt fra Nederland til Norge nylig.

Av: Redaksjonen Publisert: 20.06.14 kl. 13:00
<- Tilbake til: Forsiden

– Vi var litt skeptiske til været på den tre døgn lange turen, men det viste seg å være totalt ubegrunnet, forteller Brimsholm etter overfarten.

«Fox Fighter» ble døpt på Damenverftet i Hardinxveld i Nederland 12. juni før turen til Norge. Det var en usedvanlig godt fornøyd skipsfører som etter den tre dager lange overfarten kunne fortelle til pressen at turen nordover gikk over all forventning. – Vi hadde en værmessig tøff tur og var en smule skeptiske da vår nye båt ikke har en tradisjonell skipsform. Men all vår skepsis var ubegrunnet. Vår nye Multi Cat 2712 fra Damen oppførte seg eksemplarisk i sjøen og overfarten ble en komfortabel tur for oss om bord. Turen gikk bedre enn forventet og nybåten fikk virkelig testet seg i den grove sjøen, forteller Brimsholm etter ankomsten til Bergen.

Rederiet Samba har sitt kontor i Os utenfor Bergen og eies hovedsakelig av skipsfører Bjørn Brimsholm og noen nære slektninger. Den nye båten skal settes inn på spottmarkedet i oljeindustrien men skal også benyttes som arbeidsbåt innen oppdrettsnæringen.- Vi ble spesielt tiltrukket av båtens noe spesielle skrogform da vi så skipstypen første gang, forteller Brismholm og legger til at båtens fleksible kran- og winchsystem var av avgjørende betydning da båttypen ble valgt.

Rederiet i Os fra før en Damen Multi Cat 2409 som ble døpt «Molly» i 2013. «Molly» er på en tre pluss ett års kontrakt for oppdrettsindustrien med behandling av oppdrettsfisk  mot lus og sykdommer. «Fox Fighter» vil mest trolig gjøre mye av de samme oppgavene som «Molly» i tillegg til vedlikeholdsoppgaver, flytting- og fortøyningsoppdrag for oppdrettsnæringen. –Vi var svært fornøyd med «Molly» og bestemte tidlig at også vårt neste nybygg skulle komme fra samme verftsgruppe, forteller Brimsholm. I tillegg til kvaliteten på selve fartøyet var det også av avgjørende betydning for oss med en rask levering. Vår nye Multi Cat 2712 ble bestilt fra Damen 8. mai og var i Norge 17. juni. Det kaller jeg rask levering, sier Brimsholm.

Nybygget til Samba er det første av denne godt utprøvde skipstypen fra Damen som blir satt inn i norsk oppdrettsnæring og på spottmarkedet i oljeindustrien. Damenkonsernets representant i Norge, Remko Hottentot, sier i en kommentar at oppdrettsindustrien i Norge vil være godt tjent med Damens velprøvde og godt mottatte serie av arbeidsbåter som er til å stole på under alle arbeidssituasjoner på sjøen. – Og denne bestillingen og leveringen til Samba viser klart at klient spesifikke utforminger av båtene ikke byr på problemer for våre verft selv med korte leveringsfrister. Båtene vi leverer er godt tilpasset sine forskjellige arbeidsoppgaver enten det gjelder transport av folk eller utstyr, vedlikeholdsoppgaver eller mer spesialiserte oppgaver innen oppdrettsnæringen, sier Hottentot i en kommentar etter overleveringen av «Fox Fighter».

Kort om Damen

Andre båttyper fra Damen som er såkalt lagervare fra konsernet er forskjellige lektertyper og -størrelser, slepebåter og multipurpose Damen Shoalbusters som er spesielt tilpasser arbeidsoppgaver i kystnære farvann med høy løftekapasitet og stort dekksareal for lasteoperasjoner.

Damen har den senere tid utviklet en serie båttyper spesielt med henblikk på oppdrettsnæringens varierende krav. Dette inkluderer Damens Utility Vessels (UV-serien). Eksempelvis kan UV2411 enkelt utføre de aller fleste oppgaver i tilknytning til oppdrettsanlegg i tillegg til å legge ut bøyer, inspeksjonsoppdrag og reparasjoner, dykkeroppdrag, brannslukking, forurensingskontroll og tradisjonelle vedlikeholdsoppdrag.?

Damen verftet Den Helder?har nylig konstruert en skipstype for oppdrettsnæringen, både en-skrogs og fler-skrogs med en lengde på 14.99 meter LOA. Med Damens verdensomspennende verft gir dette en garanti for rask levering til Norge og andre viktige oppdretts nasjoner som Færøyene, Canada, Chile, England og Skottland.

 comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics