Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  11.07.2020: Forsiden

Staten selger Cermaq-aksjer

Illsustrasjonsbilde: http://www.mainstream-group.com/

Nærings- og fiskeridepartementet selger statens aksjer i lakseselskapet Cermaq til japanske Mitsubishi Corporation

Av: NTB Publisert: 21.10.14 kl. 09:24
<- Tilbake til: Forsiden

2. september tilbød Mitsubishi seg å kjøpe samtlige Cermaq-aksjer for 96 kroner per aksje. Tilbudet ble fremsatt gjennom det heleide datterselskapet MC Ocean Holdings Limited.

Tilbudsperioden utløp mandag, og samme dag opplyste Nærings- og fiskeridepartementet at de selger alle sine snaut 55 millioner Cermaq-aksjer, noe som tilsvarer 59,17 prosent av den utstedte aksjekapitalen.

Fakta om Cermaq

* Cermaq ASA, tidligere Statkorn Holding, er et internasjonalt fiskeoppdretts- og fiskefôrkonsern med hovedkontor i Oslo.

* Konsernet ble opprettet i 1995. Staten var eneste eier fram til 1999, da den solgte 20 prosent av aksjene.

* Utover 2000-tallet kjøpte Cermaq seg opp i flere utenlandske oppdrettsselskaper, blant annet i Chile og Canada. I dag har konsernet over 4.000 ansatte.

* I 2013 produserte konsernet 142.000 tonn laks. Selskapets viktigste eksportmarkeder i 2013 var USA, Brasil, Russland, Kina, Japan og EU-landene.

(Kilde: Cermaq)comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics