Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  24.10.2020: Forsiden

Sju av ti ønsker å kombinere jobb og pensjon

Illustrasjonsbilde

Stadig flere arbeidstakere ønsker å kombinere jobb og pensjon, men ledere kvier seg for å ansette eldre arbeidstakere.

Av: NTB Publisert: 06.11.14 kl. 08:56
<- Tilbake til: Forsiden

Sju av ti vil kombinere jobb og pensjon, viser Norsk seniorpolitisk barometer 2014, som ble lagt fram torsdag.

Ifølge undersøkelsen ønsker norske arbeidstakere gjennomsnittlig å jobbe til de er 65 år – dermed har ønsket pensjoneringsalder økt med fire år siden 2003. Nesten en firedel sier de vil tre helt ut av arbeidslivet først når de er 70 år eller eldre.

Ikke populære

– Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv kan bidra med ressurser og kompetanse i arbeidslivet. Ved å forlenge yrkesdeltakelsen i gjennomsnitt med 6 måneder, kan det årlig utløses 15.000 årsverk og 14 – 15 milliarder kroner i verdiskaping, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Til tross for at seniorer og eldre arbeidstakere ønsker å stå i jobb lengre, er de ikke så populære blant lederne.

– Seks av ti ledere som har ansatt medarbeidere det siste året, har ingen nyansatte over 50 år. Ledere sier også de vil nøle med å innkalle søkere til intervju når de i snitt er 57,5 år. Når holdningen blant en del ledere er at arbeidstakere «går ut på dato» når man har passert 50 år, henger det ikke sammen med samfunnets ønske om at arbeidstakere skal jobbe stadig lengre, sier Østerud.

– Bytt jobb

– Barometeret viser både positive og negative holdninger til eldre arbeidstakere, og holdningen er klart mer positiv nå enn for ti år siden. De fleste lederne er fornøyd med de seniorene de har ansatt, problemet er bare at de ikke ønsker å ansette nye, sier Østerud.

Hun anbefaler derfor 50-åringer å bytte jobb nå, dersom de ikke ser for seg at de vil ha samme arbeidsplass helt fram til pensjoneringsalder.

– Ikke vent for lenge. Nærmer du deg 50 og tenker at du ikke vil være på nåværende arbeidsplass arbeidslivet ut, må du gjøre noe med det. Jobbene kommer ikke til deg, sier hun.comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics