Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  05.08.2020: Forsiden

Siem Offshore ilagt bot på 10 millioner

Offshorerederiet Siem Offshore i Kristiansand er ilagt en bot på 10 millioner kroner av Økokrim for brudd på skattelovgivningen.

Av: Redaksjonen Publisert: 27.06.14 kl. 06:29
<- Tilbake til: Forsiden

Selskapet opplyser selv i en børsmelding torsdag ettermiddag at boten er gitt for manglende levering av norsk selvangivelse i årene 2005-2007 og for avkryssing i en feil rubrikk i selvangivelsen for 2008.

Siem Offshore er uenig i grunnlaget for boten og har besluttet å ikke vedta forelegget. Dermed kommer saken til å havne i retten.

Siktelse i saken ble tatt ut i august 2013. Forelegget inneholder også en inndragning på 2,5 millioner kroner. Ifølge rederiet er dette for påstått spart garantikommisjon i forbindelse med uttaksbeskatning.

Manglet organisasjon

I skjerpende retning legger Økokrim vekt på at Siem Offshore er en profesjonell aktør i markedet.

Selskapet hadde stor omsetning i de aktuelle år uten at selskapet bygget opp en organisasjon som sørget for at selvangivelser ble levert til norske skattemyndigheter og skatt ble betalt til rett tid, begrunner førstestatsadvokat Marianne Bender forelegget med.

I formildende retning har Økokrim lagt vekt på at det er flere år siden dette skjedde.

Skyldes misforståelse

Siem Offshore hevder punktet om manglende levering av selvangivelse skyldes en misforståelse fra selskapet og dets rådgivere i forbindelse med begrenset skatteplikt for enkelte skip som opererte på norsk kontinentalsokkel.

Skattemyndighetene skrev til selskapet om dette i 2008. Deretter leverte selskapet selvangivelse og betalte utestående skatt og renter. Skattemyndighetene hadde all relevant informasjon i fem år før de meldte saken til Økokrim i fjor. Ingen skatt har vært utestående i forhold til dette på mange år, ifølge rederiet.

I børsmeldingen skriver selskapet at dersom det hadde vært klar over skatteforpliktelsen, ville skipene vært lagt inn under rederibeskatningen, som ville resultert i null skatt.

Som følge av feilen er det derfor betalt 75 millioner kroner mer i skatt enn det ellers ville blitt gjort. Selskapet kan derfor ikke akseptere Økokrims påstand om at den manglende innleveringen av selvangivelser kan bli ansett som et kriminelt arrangement for å spare skatt, heter det.

Godtar ikke feil avkryssing

Offshorerederiet reagerer også på punktet om at det er krysset av feil i selvangivelsen for 2008.

Siem Offshore forklarer dette med at selskapet før selvangivelse ble innlevert i juli 2009 hadde besluttet å flytte sitt skattemessige bosted til Norge, hvilket medførte at ethvert skatteansvar for uttaket falt bort.

Selskapet aksepterer derfor ikke at feil avkryssing kan anses som en forsettlig eller grovt uaktsom handling som ble foretatt for å unndra skatt, heter det.

I forelegget skriver Bender at Siem Offshore tok ut fire fartøy i november 2008 med en gevinst på rundt 573 millioner kroner.

Som følge av den uriktige opplysningen, unngikk selskapet for inntektsåret 2008 å bli ilignet skatt på uttaksgevinsten på 160,5 millioner kroner. Skatteplikten falt bort i 2010 da selskapet flyttet til Norge, skriver hun i forelegget. comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics