Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  07.07.2020: Forsiden

Rolls-Royce gratulerer Norled og Fjellstrand med ”Ship of the Year 2014”

Rolls-Royce gratulerer fergerederiet Norled og Fjellstrand Verft med prisen for årets skip som deles ut i Hamburg i dag. Prisen deles ut av Skipsrevyen og gikk i år til verdens første batteridrevne ferge – ZeroCat™ 120.

Av: Redaksjonen Publisert: 10.09.14 kl. 19:51
<- Tilbake til: Forsiden

Rolls-Royce har bidratt i utviklingen av den innovative fergen med tilpassede Azipull thrustere samt rådgivning innen skrogdesign og hydrodynamikk basert på avanserte analyser.

Et viktig poeng i utviklingen av fergen var å benytte et propulsjonssystem som krevde lavest mulig energiforbruk under selve fjordkryssningen, og som samtidig sørget for sikker og effektiv manøvrering til og fra fergekaien. Dette er viktig for at batteripakken ikke skal  bli for stor, tung og plasskrevende. For å oppnå god energieffektivitet har systemet fra Rolls-Royce  lav rotasjonshastiget på propellen, lange blad med lavt areal  og en slank  thrusterkropp. Batteriteknologien og de elektriske systemene er levert av Siemens.

Fartøyet har en thruster i hver ende av det ene katamaranskroget. Azipull 085 thrusterne er de første med propell som kan justers til seilstilling. Det betyr at de fire propellbladene på den fremre Azipull thrusteren (som ikke er i bruk under fart) blir justert til en vinkel som gir minimal motstand fra vannstrømmen. For å oppnå en ytterligere reduksjon i energibehovet, har den hydrauliske reguleringen av styremaskinen blitt  erstattet med elektrisk styring. 

Leif Vartdal, seksjonsleder hydrodynamikk forskning og teknologi  Rolls-Royce Marine, sier følgende om den valgte propelløsningen: 

– En effektiv propell har ideelt en stor diameter som roterer sakte for effektivt å omforme motorenergi til skyvkraft. Det har vi fått til i dette tilfelle fordi de aktuelle Azipull thrusterne har god dreiemomentkapasitet. Det betyr at de kan overføre mye motorkraft ved lav omdreining på propellen. Dessuten har skrogdesignet gitt oss rom til å installere en større diameter en vi vanligvis kan p å en en pendelferge. Resultatet er bedre framdriftseffektivitet og dermed mindre energitap fra batteriene. 

Norleds nye ferge skal etter planen settes i drift på E39 sambandet over Sognefjorden fra 1.januar 2015, og vil ikke gi utslipp til sjø eller luft. Fergen har kapasitet til 120 biler og 360 passasjerer, og vil opererer med ca.10 knops hastighet. comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics