Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  12.07.2020: Forsiden

Riggarbeidere fikk 18.500 kroner ekstra

Illustrasjonsfoto: SognaOffshore.no

Og et kloakktillegg på kroner 30 pr time for å åpne kloakken. Se her hva den nye avtalen innebærer.

Av: Per Rydheim Publisert: 29.05.14 kl. 13:51
<- Tilbake til: Forsiden

Industri Energi, SAFE og DSO har kommet til en forhandlingsløsning med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen, som omfatter rundt 9000 ansatte.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 3 prosent som legges på lønnsmatrisen, minimum 18 500 kroner i året.

Overenskomsten omfatter ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger. Bedrifter som omfattes av forhandlingene er blant andre Archer, Odfjell, Transocean, North Atlantic Drilling, COSL, Maersk, Songa, Saipem, NOC, Sodexo, Dolphin og Rowan

Her er noen av hovedpunktene ved den nye avtalen:

  • Lønnsgruppeplassering: Stillingen tårnarbeider innplasseres i lønnsgruppe B. Assisterende kranfører i lønnsgruppe D utgår og omfattes av stillingen Kranfører i lønnsgruppe C. Se protokoll for nærmere detaljer.
  • En rekke tekniske tillegg økes. I tillegg er det kommet et nytt punkt 6.11 Kloakktillegg, hvor den som blir satt til arbeid som innebærer åpning av kloakkanlegget, kompenseres med et skitten- og ubehagstillegg for medgått tid på 30 kroner per time.
  • Lugardeling: Nytt punkt 6.12 Deling av enkeltlugarer innføres. Det gis kompensasjon på 775 kroner per døgn for døgndeling av enkeltlugarer, herunder bruk av samme seng ("hotbedding") i enkeltlugar.  
  • Nattillegg: Satsen økes med 2,75 kroner til 75 kroner per time.  
  • Helligdagsgodtgjørelse: Dagsbeløpet økes fra 1800 til 1880 kroner per døgn, og inkluderer nå også hele julaften og nyttårsaften – mot tidligere kun fra klokken 15.00 på disse dager. 
  • Velferdspermisjoner: Definisjonen av kjernefamilie utvides med fosterbarn som arbeidstakeren har den daglige omsorgen for.
  • I tillegg er det gjort styrking i avtalen vedrørende eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse, samt drøfting med hensyn til kompetanseutvikling og språkopplæring av arbeidsinnvandrere.comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics