Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  11.07.2020: Forsiden

Petoro: Oljeprisfall styrker behov for flere brønner

Lave olje- og gasspriser slår igjen negativt ut for Petoro. Direktør Grethe Moen vil ha selskapene til å bore flere brønner for å øke lønnsomheten på sokkelen.

Av: NTB Publisert: 04.11.14 kl. 14:12
<- Tilbake til: Forsiden

Lavere priser har redusert netto kontantstrøm i det statlige aksjeselskapet Petoro med 35 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. Administrerende direktør Grethe Moen sier at prisfallet understreker viktigheten av økt kostnadseffektivisering for å styrke prosjekter på norsk sokkel.

– Oljeprisen kan vi ikke påvirke. Men vi kan styrke lønnsomheten i våre prosjekter og i virksomheten for øvrig. Til sjuende og sist handler dette om å få flere brønner, sier Moen.

Suger opp hver dråpe

Petoro AS er det statlige aksjeselskapet som forvalter SDØE, statens direkte økonomiske engasjement i norsk olje- og gassvirksomhet. Andelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Netto kontantstrøm ble i tredje kvartal 19,5 milliarder kroner, mot 30 milliarder i tredje kvartal i 2013.

Flere av de enorme feltene på norsk sokkel produserer nå på overtid etter at det er oppdaget nye reserver, men skal alle ressursene pumpes opp før infrastrukturen blir for gammel, må det handles fort. Petoro vil sette opp farten og doble antall nye brønner på norsk sokkel:

– Vi har veldig ambisiøse mål, det tror vi denne industrien trenger. Å være ambisiøs gjør at du virkelig får radikal nytenkning, det trenger vi for å skape en industri som kan overleve på lavere margin, sier Moen til NTB.

Hun påpeker at det ikke er snakk om noen små rester her og der: Snorre, Heidrun og Oseberg har til sammen igjen like mye olje som ressursene i Johan Castberg.

Forenkle

Videreføringen av Snorre 2040-prosjektet er et eksempel på betydningen av å styrke lønnsomheten.

– Grundig arbeid i partnerskapet har vist at Snorrefeltet har et stort potensial for tilleggsreserver, og også for ytterligere kostnadsoptimalisering. Men verdien av nyinvesteringer som dette vil avta med tiden, og derfor er det viktig at vi nå holder tidsplanen, sier Moen.

Hun ser også potensial for innsparinger andre steder og kaller de siste 20 års arbeidskultur for en snikende ineffektivisering av bransjen, der mye er for tungvint. Hun stiller spørsmål ved nødvendigheten av alle kravene til dokumentasjon og eviglange sjekklister for alle prosedyrer:

– For å ha sitt på det tørre blir man mer opptatt av å sjekke at alt er gjort rett enn av å gjøre det rette. Dette skal selvsagt ikke gå på bekostning av sikkerheten, men min tro er at forenkling forbedrer sikkerheten.comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics