Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  11.07.2020: Forsiden

Nav-reform: Rykk tilbake til start

Den svært dyre og omfattende Nav-reformen som ble iverksatt i 2006, ble ikke den forventede suksessen. – Vi kan i dag si at vi har rykket tilbake til start, sier forsker Jacob Aars.

Av: NTB Publisert: 12.06.14 kl. 11:42
<- Tilbake til: Forsiden

Forskningsrådet avholdt torsdag en konferanse i Oslo for å oppsummere evalueringen av Nav-reformen. Forskningsrådet har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Konklusjonene er nedslående.

– Vi kan ikke si at Nav-reformen har vært noen stor suksess. Resultatet av Nav-reformen som politikerne vedtok, er ikke det man forventet. Reformen har også endret seg sterkt underveis, sier prosjektleder Aars fra Uni Rokkansenteret, som under konferansen oppsummerer erfaringene og vurderingene av reformene.

Ikke én dør

– Reformen førte ikke til at man fikk flere i arbeid og færre på trygd. Et av målene var også at brukerne skulle ha én dør å gå gjennom, altså at alle velferdstjenestene skulle være samlet på ett sted. Slik er det ikke blitt. Reformen er ganske langt unna én dør, og er heller godt tilbake til løsningen som fantes før Nav-reformen, sier Aars.

Forskerne peker på at saksbehandlingstiden gikk opp og dessuten at papirer forsvant på veien mellom Nav-kontor og forvaltningsenhetene. De peker på at

Nav fortsatt ikke har noe tilfredsstillende IKT-system.

Tegn til bedring

Forskerne ser imidlertid tegn til bedring.

– Det er ikke helsvart. Vi ser tendens til bedring i systemet både når det gjelder å få flere ut i jobb og når det gjelder brukerretting. Et av reformens mål var jo å kunne skreddersy løsninger til den enkelte bruker, og se de ulike behovene i sammenheng, sier Aars.

Han understreker at Navs egne undersøkelser viser at brukertilfredsheten har gått opp og at det også er en bedring i Navs evne til å få folk fra trygd og over i arbeid.

Men Aars sier de er usikre på om det rett og slett bare betyr at støvet har lagt seg og kaoset er over, eller om man faktisk nå ser tegn på bedring.

Mindre kontor bedre

Et interessant funn for forskerne er at man ser at de store kontorene sliter mer enn de mindre kontorene.

– Det er vanskelig å gi en god forklaring på det, men en mulighet er at de store kontorene har mindre ressurser per bruker og at de har noe vanskeligere ressurssituasjon.

– Man ser altså at de mindre kontorene lykkes bedre i å få folk i jobb, sier Aars.

Han mener derfor det er et paradoks at arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har gått inn for å redusere antallet Nav-kontor.

– Det kan være at Nav-kontorene kan bli for små, men det er helt sikkert at de kan bli for store, understreker han.comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics