Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  26.09.2020: Forsiden

Gigantfeltet Johan Sverdrup skal på høring

Statoil anslår at den første utbyggingsfasen av Johan Sverdrup-feltet kan gi 51.000 årsverk og en samlet inntekt på 1.350 milliarder kroner over 50 år.

Av: NTB Publisert: 03.11.14 kl. 12:16
<- Tilbake til: Forsiden

– Dette blir et gigantprosjekt som vil sikre energiforsyning, arbeidsplasser og gi store ringvirkninger og verdier for det norske samfunnet, industrien og partnerskapet bak utbyggingen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel i Statoil, i en pressemelding.

Statoil-kursen løftet seg raskt på Oslo Børs mandag og var opp 0,72 prosent allerede etter et kvarters handel. Aksjen var også klart mest omsatt.

– Kommunikasjon

– De har veldig press fra politikere om å gi beskjed om at de ikke kutter alle investeringer i Norge. Slik jeg ser det, er dette heller kommunikasjon mot politikerne og det norske samfunn enn noe annet, sier analytiker John Olaisen i finansselskapet ABG Sundal Collier i en kommentar til TDN Finans.

Stort funn

Feltet er et av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet, og blant de største utbyggingsoppgavene i årene fremover. Konsekvensutredningen for feltet og kraftløsningen legges nå ut på høring.

Utbyggingen av første fase er antatt å skape rundt 51.000 årsverk nasjonalt. Av dette er 22.000 årsverk som forventes hos leverandørbedrifter i Norge og cirka 12.000 årsverk i deres underleverandørbedrifter.

Beregninger viser at et gjennomsnittsår i driftsfasen vil gi 2.700 årsverk, og ved full feltutbygging forventes 3.400 årsverk.

Anslag gjort av konsulentselskapet Agenda Kaupang viser at norsk leverandørindustri vil kunne oppnå over 50 prosent av oppdragene i byggefasen, og rundt 90 prosent i driftsfasen.

Trinnvis utbygging

Den samlede produksjonsinntekten kan bli 1.350 milliarder kroner over 50 år. Av dette vil selskapsskatt kunne gi staten 670 milliarder i direkte inntekter.

Investeringene for første utbyggingsfase er beregnet til mellom 100 og 120 milliarder kroner og en produksjon på mellom 315.000 og 380.000 fat per dag på det 200 kvadratkilometer store feltet.

– Vi legger opp til en trinnvis feltutbygging hvor ulike installasjoner knyttes opp mot et felles feltsenter, sier Nylund.

Avhengig av valg av kapasitet og tekniske løsninger er det anslått at full utbygging vil koste et sted mellom 170 og 220 milliarder kroner. Produksjonen vil ligge på 550.000-650.000 fat per dag.

Johan Sverdrup vil i løpet av sine 50 års levetid produsere et anslått volum på 1,8 til 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter.

95 prosent av dette er olje og cirka 5 prosent rik gass.

Miljøkonsekvenser

Det er anslått at elektrifiseringen av feltet vil gi utslippsreduksjoner på godt over en million tonn CO2 i året. Det tilsvarer de samlede utslippene fra en halv million biler.

I utredningen skriver Statoil at Kårstø i Rogaland fremstår som det beste tilknytningspunktet. Konsernet søker derfor om konsesjon for uttak og overføring av inntil 300 megawatt fra nettet på Kårstø.

Konsekvensutredningen er en del av planen for utvikling og drift som forventes behandlet i Stortinget våren 2015. Prosjektet skal etter planen starte i 2019.

Johan Sverdrup er det største av feltene på Utsirahøyden, formasjonen i Nordsjøen som rommer enorme forekomster av olje og gass.

Spørsmålet om elektrifisering av Utsira var en av de største politiske stridssakene i vår. Frontene sto mellom opposisjonen på den ene siden og regjeringspartiene, med olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i spissen, på den andre siden.comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics