Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  05.08.2020: Forsiden

BioMar investerer i ny produksjonslinje i Norge

M/S Høydal ligger inne ved BioMars anlegg på Myre i Vesterålen og laster. Foto: Per Rydheim

BioMar tror på videre vekst i Norge og har besluttet å utvide produksjonskapasiteten. Kapasitetsøkningen vil utgjøre 140.000 tonn pr. år og vil være operativ i løpet av 2016.

Av: Per Rydheim Publisert: 30.05.14 kl. 06:28
<- Tilbake til: Forsiden

Bare tre år siden sist

Bare tre år etter at BioMar utvidet sin fiskefôrfabrikk på Myre i Vesterålen til å bli Nord-Norges største, er det besluttet en ytterligere utvidelse av BioMars kapasitet i Norge. ”BioMar har stor tro på vekst i den norske oppdrettsnæringen. Samtidig opplever vi en økende markedssuksess generert av ny produktutvikling med foretrukne høyytelsesprodukter. På denne bakgrunn er det helt naturlig for oss å øke vår produksjonskapasitet allerede nå.” Dette sier Jan Sverre Røsstad, konserndirektør i BioMar med ansvar for BioMar Groups aktiviteter i Norge og UK.

Forventet fremtidig vekst

«Den norske oppdrettsnæringen ligger globalt helt i forkant av den teknologiske utviklingen innen havbruk. Med bransjens forståelse for - samt tiltak for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling, tror vi at næringen vil vokse i mange år fremover”, sier Røsstad videre. ”Begge forhold er viktige momenter for vårt ønske om en fortsatt sterk posisjon i dette viktige markedet. Kommende investering på 4-500 millioner kroner viser BioMars sterke kommitment til videre utvikling av den norske oppdrettsnæringen”, avslutter han.

Lokalisering

Flere gode lokaliseringsalternativ har vært vurdert. Basert på foreliggende data vil BioMars kapasitetsøkning komme med en utvidelse av eksisterende produksjonsanlegg på Karmøy. De siste analyser pågår imidlertid fortsatt, og det kan ikke utelukkes at de siste detaljstudier vil peke på annen lokalisering. Ved en utvidelse på Karmøy, vil dette anlegget bli et av verdens største og mest effektive anlegg for produksjon av fiskefôr. Endelig lokaliseringsvalg blir tatt innen kort tid.

BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 11 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas og Costa Rica. Omkring én av fem oppdrettsfisk i Europa og Sør- og Mellom-Amerika blir matet med fôr produsert av BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 60 land og til over 30 forskjellige fiskearter.

BioMar satser på ytterligere vekst. På Brussels Seafood Show i begynnelsen av mai ble det offentliggjort at en intensjonsavtale er inngått med tyrkiske Sagun Group om bygging av et nytt fiskefôranlegg i Tyrkia i 2015. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er børsnotert i København.comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics