Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  11.07.2020: Forsiden

Aspaker foreslår å ta båtkjøp ut av kvotehandel

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) vil gjøre det enklere for fiskebåtrederne å handle kvoter. De trenger ikke lenger å kjøpe båten som er knyttet til fiskekvoten

Av: NTB Publisert: 23.09.14 kl. 11:59
<- Tilbake til: Forsiden

Statsråden sender nå forslag til endringer i deltakerloven ut på høring. Med forslagene ønsker hun å gjøre det enklere å overføre kvoter fra en båt til en annen. I dag må det søkes i tre omganger, og fartøyene må skifte eier for at kvotene skal gå fra en reder til en annen.

Sparer papirarbeid

– Jeg har tenkt å spare fiskerne for masse papirarbeid. Vi skal unngå fram- og tilbakesalg av båter, og fiskerne skal slippe å bruke tiden sin på å skrive søknader. Prosessene rundt overføring av fiskerirettigheter har vært tungrodd, sier Aspaker til NTB.

I dag er kravet at fiskebåtredere som vil slå sammen kvoter, må eie begge båtene. Etter overdragelsen av kvoter står kjøperen fritt til å selge fartøyet som opprinnelig hadde kvoterettighetene.

Samme praksis

Aspaker understreker at forslaget ikke legger opp til endringer i hvor mange fisketillatelser og strukturkvoter som kan tildeles ett fartøy. Forslaget inneholder heller ingen endringer i vilkårene som deltakerloven setter om at det skal være aktive fiskere som kan eie fiskefartøy.

– Vi endrer ikke praksis for fiskere som ønsker å overta kvoter fra andre. Men det er måten å gjøre det på som har vært tungrodd og skapt masse papirarbeid for fiskerne. Det skaper også mye arbeid i forvaltningen, sier Aspaker til NTB.

De siste årene har fiskeriforvaltningen behandlet mellom 100 og 200 slike saker hvert år.comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics