Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  25.09.2018: Forsiden

Akutt mangel på skipsoffiserer

Utdanningsmesse Foto: Per Rydheim

-Om få år vil vi ha stor mangel på norske skipsoffiserer. Særlig maskinoffiserer.

Publisert: 28.01.12 kl. 13:10
<- Tilbake til: Forsiden

Det er dagligleder ved opplæringskontoret maritime fag for Sør-Vestlandet, Øyvind Bårdsen, som sier dette til Aftenpostens nettavis, publisert 19. januar 2012. Bårdsen viser til at «alle» vil ha flere offiserer med de rette sertifikatene. Tallet på moderne offshorefartøy øker, det samme gelder tallet på norske rigger. Bårdsen sier videre til Aftenposten an alle slåss om de samme maritimt utdanna fagfolka.

Han viser til at hele Norge er det de siste årene tatt inn mellom 250 og 350 kadetter (offiserslærlinger) årlig, som skal løyse sertifikat for å kunne bli styrmenn og maskinister.

Nær 100 for lite hvert år

-All erfaring tilsier at relativt mange av disse dropper ut av lærlingetiden. Samtidig viser NAV sin statistikk over sjøfolk som nærmer seg 60 eller blir eldre de nærmeste åra, at dette tallet ligger på mellom 600 og 350 skipsoffiserer årlig. Dermed vil bransjen mangle mellom 50 og 100 offiserer hvert år, sier Bårdsen til Aftenposten. Han legger til at i disse regnestykkene er det ikke tatt med frafallet mellom ansatte i landbaserte virksomheter som rederier andre organisasjoner der en benytter seg av fagfolk med maritim utdannelse.

Snart pensjonister

Bårdsen viser til at ved utgangen av 2010 var 1083 offiserer på norske skip over 60 år. Ettersom pensjonistalderen er 60 år for denne yrkesgruppa, kan alle disse pensjonere seg når de vil. Dessuten var 1792 offiserer i aldersgruppen mellom 50 og 60 år. –Med dagens knappe tilgang på nye offiserer vil det her bli stor manko, sier Bårdsen.

Utenlandske offiserer

Han viser også til at tallet på norske skipsoffiserer, enten det gjelder styrmenn eller maskinister, har tallet minket. I 1999 var det registrert 8405 norske skipsoffiserer til sjøs, mens tallet ved utgangen av 2010 var på 6915. –Denne nedgangen har skjedd samtidig som tallet på nye skip, særlig offshore fartøy har øket. Det tyder at mange utenlandske offiserer er rekruttert til den norske flåten. Men samtidig vet vi at tilgangen på kvalifiserte skipsoffiserer internasjonalt også er for liten, sier Bårdsen.

380 lærlinger til sjøs

Maritimt Opplæringskontor Sør-Vest, som Øyvind Bårdsen el daglig leder for har 50 medlemsbedrifter i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Opplæringskontoret har i dag 380 lærlinger innen fag som matros, motormann, elektriker, kontor og kokk. 60 pst av disse lærlingeplassene er om bord i offshorefartøy og 20 pst innen ferjetrafikk. Bare 15 pst er på andre typer fartøy.

Les artikkelen til aftenposten her

<script language="javascript" src="http://webstat.no/?br/perry"></script>comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics