Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Skipsmagasinet.no, 11.årgang.  26.09.2020: Forsiden

Åpner for kurs i utlandet

Illustrasjonsbilde. Foto: Lånt fra www.smsc.no/

På grunn av kapasitetsproblemer kan det være vanskelig for sjøfolk å få tatt nødvendig dekks- og maskinoffisersopplæring i Norge. Sjøfartsdirektoratet ønsker derfor å åpne opp for at man kan gjennomføre kurs i andre EØS-land.

Av: Redaksjonen Publisert: 06.11.14 kl. 09:11
<- Tilbake til: Forsiden

Kvalifikasjonskrav for sjøfolk baserer seg på internasjonale normer for opplæring, sertifikater og vakthold, slik det er nedfelt i STCW-konvensjonen fra 1978 (The Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). 

Sjøfartsdirektoratet ser at sjøfolk møter ulike utfordringer med å få gjennomført nødvendige kurs. Dette knytter seg både til kapasitetsproblemer på kurs- og opplæringsinstitusjoner, logistikk- og reiseproblemer, samt kostnader for dem som må reise til Norge for å gjennomføre kurs. Direktoratet ønsker derfor å åpne opp for at sjøfolk kan gjennomføre kurs i andre EØS-land. Det er en forutsetning at undervisningen er i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer.

Det må fremgå på kursbeviset eller ferdighetssertifikatet at opplæringsinstitusjonen er godkjent av sjøfartsadministrasjonen i landet. Det stilles også krav til at kursbevis og øvrig dokumentasjon fra gjennomført kurs i EØS-land er på engelsk og inneholder referanse til STCW-78-konvensjonen, med endringer.

STCW-konvensjonen stiller blant annet krav til kurs i ledelse av ressurser på broen og ledelse av ressurser i maskinrommet, vanligvis omtalt som BRM- og ERM-kurs. (Bridge Resource Management og Engine Room Resource Management.) En del av kapasitetsproblemene i Norge er, etter det direktoratet har erfart, knyttet til BRM- og ERM-kurs.

BRM- og ERM-kompetanse kan dokumenteres på flere måter; basert på opplæring i læreplanen i dekks- og maskinoffiserutdanning eller på kurs og simulatortrening, som bygger på STCW-78-konvensjonen. I tillegg kan BRM- og ERM-kompetanse dokumenteres ved opplæring om bord, så fremt opplæringen er bekreftet av assessor som har assessorbevis utstedt av Sjøfartsdirektoratet.comments powered by Disqus
 
Real Time Analytics